Lubomír Dohnal

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DOHNAL Lubomír

ČSS

149 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Předseda výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Uvolněn z funkce předsedy výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje - členem výboru zůstává

22, 18. 4. 1968; 31.

Místopředseda NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965 a společná zpráva výbor pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 10. 12. 1964; 133.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 12. 11. 1965; 142.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 93.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet

18, 11. 1. 1968; 106.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 64.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1966; 129.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 36.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 49.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 68.

Různé:

návrh poslanců V. Kučery a L. Dohnala na vydání zákona, který se mění m 31 zák. č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu NS /t. 126/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje a zemědělského

15, 17. a 18. 5. 1967; 148

připomínka k procedurálním pravidlům

23, 25. 4. 1968; 155.

připomínka k vystoupení poslance Koldera, které se týká setkání s. Smrkovského se s. Kuzněcovem

29, 20. 12. 1968; 280.ISP (příhlásit)