Štefan Danihel

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DANIHEL Štefan

XV. voleb. kraj.

HL

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. bran., rozp. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na zřízení zvláštního vyšetřujícího výboru na vyšetření obvinění předneseného posl. inž. Nečasem, t. 227.

25, 26. II. 1930; 3.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v Uh. Skalici, t. 1322.

138, 8. VII. 1931; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v Katlovcích, t. 1484.

150, 28. XI. 1931; 43.

na poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým rolníkům v trnavském okrese, t. 1943.

205, 21. VII. 1932; 5.

na provedení osevní akce v okresech Slovenska, postižených v r. 1932 velkou neúrodou a chorobami zemáků, t. 2194.

258, 21. III. 1933; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 75.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 30.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 54.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 144 Sb. z. (t. 700); mluví o hospodářské krisi na Slovensku.

74, 23. X. 1930; 20.

k zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 47.

Interpelace:

naléhavá, o zvýšení počtu systemisovaných míst zemědělsko-technické služby na Slovensku,

t. 123. 28, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 254. 29, 18. III. 1930; 7.

naléhavá, o vyúčtování záloh na demobilisační paušál. vyplacených obcím na Slovensku v r. 1919,

t. 1490. 170, 16. III. 193; 41.

odpov. t. 1653. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, pro nevyhovění žádosti Křesťanského rolnického sdružení v Bratislavě o právo vysílat svého zástupce do výboru Zemědělské Rady pro Slovensko

t. 1777. 200, 1. VII. 1932; 4.

odpov. t. 1906. 200, 1. VII. 1932; 60.

o osivové akci na Slovensku,

t. 1483/VII. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1692/VIII. 177, 21. IV. 1932; 4.

o definitivním obsazování míst ředitelů stát. měšťanské školy chlapecké a dívčí v Grösslingově ulici v Bratislavě,

t. 1613/VIII. 170, 46. III. 1932; 8.

odpov. t. 2330/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

o nesprávném a stranickém postupu při obsazení místa prvého místopředsedy o Zemědělské rady pro Slovensko,

t. 1989/V. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2183/XII. 258, 21. III. 1933; 5.

o porušování autonomních práv členů výbor Zemědělské Rady pro Slovensko,

t. 2276/II. 279, 2. VI. 1933; 5.

odpov. t. 2344/II. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci autobusové koncese Eduarda Vyhnálka ze Stupavy,

t. 2289/XII. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2341/III. 293, 17. X. 1933; 9.

o uprav ní otázky vlastnického práva spolku bývalých urbarialistů v Děvínské Nové Vsi k pozemkům, ležícím na k území Rakouska,

t. 2308/I. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2341/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

o přidělování otrub ze státního mletí na k Slovensku,

t. 2508/VI. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2577/XI. 329, 5. VI. 1934; 6.

o zabezpečení letošní úrody zeleniny na západním Slovensku a umožnění jejího vývozu do ciziny, jmenovitě do sousedního Rakouska,

t. 2547/II. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2728/XVI. 343, 25. X. 1934; 22.

o obcházení místních malých živnostníků při vojenských dodávkách masa,

t. 2576/XIX. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2728/XXIII. 343, 25. X. 1934; 22.ISP (příhlásit)