Andrej Žiak

Narozen: v roce 1905
Zemřel: v roce 1989

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŽIAK Andrej, prof.

SO

255 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Místopředsedou NS

2, 22, 18. 4. 1968; 32.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, zahraničního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS k souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválená Radou guvernérů Mezinárodní agentury dne 1. července 1959 /t. 129/

17, 30. 111. a 1. 12. 1967; 131.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 53.

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 111.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 56.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou /t. 120/

14, 6. 4. 1967; 151.

k vládnímu návrhu zákona o Státní spořitelně /t. 124/

16, 28. - 30. 6. 1967; 213.

k návrhu výborů ústavně právního pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 35.

k vládnímu návrhu

- ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/

- zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

1, 27. 2. 1968; 31.

k návrhu usnesení Národního shromáždění upravující postup volby presidenta republiky

20, 299. 3. 1968; 10.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 83.

k programovému prohlášení vlády, ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 52.

k návrhu České národní rady a Slovenské národní rady na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů NS

28, 27. 10. 1968; 35.

Interpelace, dotazy a náměty:

ceny za dovoz paliva

2, 24. 9. 1964; 53.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 115.ISP (příhlásit)