Vojtech Török

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TÖRÖK Vojtech

SSO

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp., inkompat. (II. náhr.), zásob. a zeměd. Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

35, 14. X. 1949; 40.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 331

(zákon o prepožičiavaní titulov vyšších vojenských hodností).

33, 13. VII. 1949; 6.

kult., úst.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 354

(zákon kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní)

35, 14. X. 1949; 5.

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 456

(zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů).

44, 17. V. 1950; 42.

zeměd. výb. zpr. t. 651

(zákon o rybářství).

66, 29. X. 1952; 50.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zalesňování a zakládání (obnově) rybníků (t. 36) a o zákonu o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků (t. 61).

11, 21. VII. 1948; 11.

o Úmluvě o režimu plavby na Dunaji, podepsané v Bělehradě 18. VIII. 1948 (t. 137).

19, 2. XII. 1948; 29.

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 25.

o zákonu o hospodářském plánování (plánovací zákon) (t. 230).

25, 22. II. 1949; 20.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 16.

o zákonu o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (t. 459).

44, 17. V. 1950; 29.

o občanském zákoníku (t. 519) a o zákonu o konání v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok) (t. 520).

49, 25. X. 1950; 27.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 229.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 55.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 16. IV. 1953; 41.ISP (příhlásit)