Jan Šubrt

Narozen: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠUBRT Jan

ČSS

22 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 182.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 60.

k vl. n. zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 157.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 208.

k vl. návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 229.

k vl. návrhu zákona o státním rozpočtu na r. 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 64.

k vl. n. ústavního zákona o nár. výborech působících v hl. m. Praze a k vl. n. zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 57.

k vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 195

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 191.

k návrhu výb. úst. práv. na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 28.

k vl. návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 68.

k vl. návrhu t. 226, 227, 228, 224, 225

29, 19. 12. 1968; 158.

dotaz k vl. n. zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství ČSR a SSR /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 186.

Různé:

názor o další diskusi k vládnímu prohlášení

23, 25. 4. 1968; 154.

návrh jménem skupiny poslanců Čs. strany socialistické, aby zahraniční výbor NS byl doplněn o posl. Mátla

23, 25. 4. 1968; 168.

Interpelace, dotazy a náměty:

výstavba kladenských paneláren

2, 24. 9. 1964; 35.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 106.

jak jsou pro ministerstvo dopravy, jmenovitě pro ČSD zajišťovány dodávky kvalitnějších paliv a jak se to projeví v ekonomice dopravy, dále, jak je zabezpečen dlouholetý požadavek, aby pro posun a pro příměstskou dopravu byly parní lokomotivy nahrazovány dieselelektrickou trakcí a konečně jaká budou opatření ministerstva dopravy, aby byly odstraněny zdroje exhalací v provozu ČSD

14, 7. 4. 1967; 229.

odpověď min. dopravy Indra 232.ISP (příhlásit)