František Štefánik

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEFÁNIK František

SS

293 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Členem komise poslanců NS pro obč. kontrolu nad výkonem trest odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Předsedou výboru pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje

22, 18. 4. 1968; 32.

Uvolněn z funkce člena výboru ústavně právního

23, 15. 4. 1968; 182.

Uvolněn z komise poslanců NS pro obč. kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody

23, 25. 4. 1969; 183.

Rezignoval na funkci předsedy výboru pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje

24, 27. 6. 1968; 321.

Rezignoval na funkci člena předsednictva NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Zpravodajem:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění /t. 166/

20, 29. 3. 1968; 16, 18.

Řeč rozpravě:

stanovisko k návrhu na volbu předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 13.ISP (příhlásit)