PhDr. Franz Spina

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SPINA Franz, Dr.

III. voleb. kraj

LW

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Jmenován ministrem bez portefeuille 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem bez portefeuille 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem bez portefeuille 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra bez portefeuille 23. III. 1938.

143, 29. III. 1938; 3.

Vzdal se posl. mandátu 25. III. 1938; po něm nastoupil Gustav Hacker (SdP).

143, 29. III. 1938; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Mostě (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

27, 18. II. 1936; 7.

zpr. t. 407; zprav. dr Dufek; nevydán.

47, 26. V. 1936; 32.ISP (příhlásit)