Milena Šmejcová

Narozena: v roce 1894

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMEJCOVÁ Milena

I. A voleb. kraj

ČNS-NJ

Nastoupila na místo dr Ed. Beneše, jenž byl zvolen 18. XII. 1935 presidentem republiky.

Slib vykonala 24, 20. XII. 1935; 5.

Volba verifikována 40, 29. IV. 1936; 108.

Byla členem výb. zdrav.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n., (t. 357).

33, 19. III. 1936; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 74.ISP (příhlásit)