Otto Šling

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠLING Otto

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. plán. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. X. 1950.

50, 20. XII. 1950; 20.

Jeho nástupce Josef Paleček.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 175

(smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti 21. VII. 1948).

20, 21. XII. 1948; 6.ISP (příhlásit)