Josef Škoda

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠKODA Josef

ČSL

63 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.ISP (příhlásit)