Jozef Mjartan

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1983

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MJARTAN Jozef

SSO

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., mandát., ověř. a zeměd.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

Vzdal se funkce místopředsedy Národního shromáždění přípisem ze dne 17. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 3.

Zpravodajem:

mandát. výb.

(zbavení mandátu posl. J. Pavlova).

36, 17. XI. 1949; 37.

mandát. výb. zpr. t. 640

(zbavení mandátu posl. J. Daxnera).

66, 29. X. 1952; 58.

o zákonu o finančním hospodaření národních výborů (t. 404), o územním plánování a výstavbě obcí (t. 405) a o soustavné elektrisaci venkova (t. 401).

38, 19. XII. 1949; 27.

o zákonu, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) (t. 439).

43, 29. III. 1950; 27.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 65.

o úst. zákonu o volbách do NS a o volbách do SNR (t. 766) a o zákonu o volbách do NS (t. 767).

84, 26. V. 1954; 22.ISP (příhlásit)