JUDr. Ivan Markovič

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MARKOVIČ Ivan, dr.

XV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. im. - Stál. (náhr.) a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o státním občanství na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 380.

41, 10. IV. 1930; 6.

ve věci jednotné úpravy státního občanství a odstranění případů nedostatku nebo několikeré státní příslušnosti, t. 960.

109, 5. III. 1931; 6.

na zařadění města Trnavy do skupiny B činovného, t. 1429.

145, 24. XI. 1931; 16.

na změnu § 4, odst. 1 a § 7, odst. 1 zákona ze dne 4. V. 1926, č. 87 Sb. z., o podomním obchodě, t. 2457.

313, 17. I. 1934; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 2377. 299, 9. XI. 1933; 26.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 268 (im. M. Fedora).

31, 19. III. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 344 (im. J. Jurana).

41, 10. IV. 1930; 26.

im. výb. zpr. t. 345 (im. J. Štětky).

41, 10. IV. 1930; 27.

im. výb. zpr. t. 346 (im. K. Śliwky).

41, 10. IV. 1930; 27.

im. výb. zpr. t. 348 (im. K. Śliwky).

45, 2. V. 1930; 55.

im. výb. zpr. t. 351 (im. I. Kurťaka).

45, 2. V. 1930; 56.

im. výb. zpr. t. 353 (im. G. Steinera).

47, 8. V. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 354 (im. J. Jurana).

49, 16. V. 1930; 36.

im. výb. zpr. t. 343 (im. I. Grebáče-Orlova).

82, 20. XI. 1930; 82.

im. výb. zpr. t. 576 (im. J. Jurana).

82, 20. XI. 1930; 83.

im. výb. zpr. t. 578 (im. R. Böhm).

82, 20. XI. 1930; 84.

im. výb. zpr. t. 580 (im. O. Horpynky).

82, 20. XI. 1930; 84.

im. výb. zpr. t. 588 (im. K. Hokky).

85, 25. XI. 1930; 90.

im. výb. zpr. t. 589 (im. K. Hokky).

85, 25. XI. 1930; 90.

im. výb. zpr. t. 583 (im. H. Knirsche).

89, 29. XI. 1930; 52.

im. výb. zpr. t. 597 (im. A. Hlinky).

91, 5. XII. 1930; 58.

im. výb. zpr. t. 606 (im. I. Kurťaka).

91, 5. XII. 1930; 61.

im. výb. zpr. t. 611 (im. N. Sedorjaka).

93, 11. XII. 1930; 5.

im. výb. zpr. t. 612 (im. N. Sedorjaka).

93, 11. XII. 1930; 5.

im. výb. zpr. t. 613 (im. dr Szüllo a M. Fedora).

93, 11. XII. 1930; 5.

im. výb. zpr. t. 637 (im. N. Sedorjaka).

94, 12. XII. 1930; 55.

im. výb. zpr. t. 638 (im. J. Siváka).

94, 12. XII. 1930; 55.

im. výb. zpr. t. 639 (im. Č. Hrušky).

94, 12. XII. 1930; 55.

im. výb. zpr. t. 641 (im. N. Sedorjaka).

94, 12. XII. 1930; 56.

im. výb. zpr. t. 853 (im. O. Rjevaje a I. Majora).

111, 17. III. 1931; 25.

im. výb. zpr. t. 859 (im. J. Jurana).

112, 19. III. 1931; 75.

im. výb. zpr. t. 860 (im. J. Jurana).

112, 19. III. 1931; 75.

im. výb. zpr. t. 861 (im. N. Sedorjaka).

112, 19. III. 1931; 75.

im. výb. zpr. t. 862 (im. G. Steinera).

112, 19. III. 1931; 76.

im. výb. zpr. t. 863 (im. K. Śliwky).

112, 19. III. 1931; 76.

im. výb. zpr. t. 864 (im. N. Sedorjaka).

112, 19. III. 1931; 77.

im. výb. zpr. t. 865 (im. K. Haiblicka).

112, 19. III. 1931; 77.

im. výb. zpr. t. 856 (im. I. Majora).

116, 23. IV. 1931; 38.

im. výb. zpr. t. 1223 (im. dr Sterna).

132, 26. VI. 1931; 70.

im. výb. zpr. t. 1226 (im. E. Höhnela).

132, 26. VI. 1931; 71.

im. výb. zpr. t. 1230 (im. G. Steinera).

132, 26. VI. 1931; 71.

im. výb. zpr. t. 1231 (im. dr Sterna a Č. Hrušky).

132, 26. VI. 1931; 72.

im. výb. zpr. t. 1345 (im. J. Stříbrného).

139, 10. VII. 1931; 9.

doslov 140, 10. VII. 1931; 7.

im. výb. zpr. t. 1443 (im. A. Tylla).

160, 17. XII. 1931; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1880 (zákon, kterým se doplňují ustanovení exekučního pořádku (zákona).

198, 23. VI. 1932; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2105 (zákon o změně a doplnění některých předpisů o řízení exekučním a o trestním stíhání pletich při dražbách).

229, 16. XII. 1932; 4, doslov 21, tisk. chyby 23.

im. výb. zpr. t. 2090 (im. J. Vallo).

250, 21. II. 1933; 4.

im. výb. zpr. t. 2091 (im. P. Töröka).

250, 21. II. 1933; 4.

im. výb. zpr. t. 2092 (im. J. Vallo).

250, 21. II. 1933; 4.

im. výb. zpr. t. 2093 (im. dr Sterna).

250, 21. II. 1933; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2420 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a mění zákon ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z.).

307, 6. XII. 1933; 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2456 (zákon o zřízení berních správ v zemích Slovenské a Podkarpatoruské).

312, 20. XII. 1933; 10.

im. výb. zpr. t. 2400 (im. V. Kopeckého).

326, 4. V. 1934; 33.

im. výb. zpr. t. 2401 (im. P. Töröka).

326, 4. V. 1934; 33.

im. výb. zpr. t. 2402 (im. J. Dvořáka).

326, 4. V. 1934; 33.

im. výb. zpr. t. 2403 (im. G. Steinera).

326, 4 V. 1934; 34.

im. výb. zpr. t. 2399 (im. P. Töröka).

327, 15. V. 1934; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2291 (zákon o pojistné smlouvě).

334, 19. VI. 1934; 5, 11.

oprava chyb a vyjádření o resol.

335, 21. VI. 1934; 20.

im. výb. zpr. t. 2594 (im. J. Vallo).

334, 19. VI. 1934; 14.

im. výb. zpr. t. 2595 (im. dr Szüllö).

334, 19. VI. 1934; 15.

im. výb. zpr. t. 2596 (im. P. Töröka).

334, 19. VI. 1934; 15.

im. výb. zpr. t. 2617 (im. G. Steinera).

335, 21. VI. 1934; 21.

im. výb. zpr. t. 2619 (im. J. Hrubého).

335, 21. VI. 1934; 21.

im. výb. zpr. t. 2622 (im. A. Zápotockého).

335, 21. VI. 1934; 21.

im. výb. zpr. t. 2630 (im. dr Schollicha).

335, 21. VI. 1934; 22.

im. výb. zpr. t. 2656 (im. J. Szentiványi).

348, 27. XI. 1934; 8.

im. výb. zpr. t. 2657 (im. J. Jurana).

348, 27. XI. 1934; 8.

im. výb. zpr. t. 2659 (im. J. Szentiványi).

356, 13. XII. 1934; 35.

im. výb. zpr. t. 2660 (im. A. Šaláta).

356, 13. XII. 1934; 36.

im. výb. zpr. t. 2661 (im. dr Törköly).

356, 13. XII. 1934; 36.

im. výb. zpr. t. 2662 (im. K. Slušného).

356, 13. XII. 1934; 36.

im. výb. zpr. t. 2663 (im. J. Vallo).

356, 13. XII. 1934; 37.

im. výb. zpr. t. 2665 (im. J. Szentiványi).

357, 18. XII. 1934; 14.

im. výb. zpr. t. 2698 (im. A. Hadka).

357, 18. XII. 1934; 16.

im. výb. zpr. t. 2699 (im. J. Koudelky).

357, 18. XII. 1934; 16.

im. výb. zpr. t. 2700 (im. K. Babela).

357, 18. XII. 1934; 16.

im. výb. zpr. t. 2664 (im. dr Jabloniczkého).

367, 29. III. 1935; 35.

im. výb. zpr. t. 2658 (im. J. Szentiványiho).

369, 4. IV. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2910 (im. J. Szentiványiho).

369, 4. IV. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2909 (im. dr Jabloniczkého).

369, 4. IV. 1935; 36.

im. výb. zpr. t. 2914 (im. dr Jabloniczkého).

369, 4. IV. 1935; 37.

im. výb. zpr. t. 2911 (im. dr Törkölyho).

369, 4. IV. 1935; 37.

im. výb. zpr. t. 2912 (im. dr Holoty).

369, 4. IV. 1935; 37.

im. výb. zpr. t. 2913 (im. dr Holoty).

369, 4. IV. 1935; 38.

im. výb. zpr. t. 2666 (im. J. Szentiványiho).

371, 9. IV. 1935; 28.

im. výb. zpr. t. 2787 (im. dr Schollicha).

371, 9. IV. 1935; 29.

im. výb. zpr. t. 2908 (im. J. Vallo).

371, 9. IV. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2977 (im. A. Beneše).

373, 12. IV. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2979 (im. A. Beneše).

373, 12. IV. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2980 (im. A. Beneše).

373, 12. IV. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2981 (im. A. Beneše).

373, 12. IV. 1935; 33.

im. výb. zpr. t. 2978 (im. J. Najmana).

373, 12. IV. 1935; 33.

im. výb. zpr. t. 2982 (im. J. Najmana).

373, 12. IV. 1935; 33.

im. výb. zpr. t. 2983 (im. dr Mareše).

373, 12. IV. 1935; 34.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 62.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 (t. 466). o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

55, 28. V. 1930; 16.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 12.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 76.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z. 14. XII. 1932.

244, 4. II. 1933; 7.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 5.

Interpelace:

pro pobuřující postup okresního úřadu v Novém Městě nad Váhem,

t. 2576/VII. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/X. 343, 25. X. 1934; 22.

o schválení usnesení slovenského krajinského zastupitelstva ve věci platových a služebních poměrů krajinských cestmistrů a cestářů na Slovensku a systemisace míst pro tyto zaměstnance, jakož i ve věci odpočivných a zaopatřovacích platů krajinských zaměstnanců na Slovensku a pozůstalých po nich,

t. 2852/VII. 365, 26. III. 1935; 5.ISP (příhlásit)