Josef Macek

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACEK Josef, Dr.

I. B voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 293

(novelisace § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných)

29, 27. II. 1936; 9.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády

5, 25. VI. 1935; 40.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. fin. dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o Exportním ústavu.

68, 1. XII. 1936; 61.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n. o školách obecných a měšťanských (t. 1029).

110, 26. VI. 1937; 5.

o zákonu o povinnosti ústavů, podniků, fondů a někt. sociálních zařízení ukládati část prostředků ve stát. půjčkách (t. 1320).

146, 7. IV. 1938; 22.ISP (příhlásit)