akad. Viktor Knapp

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KNAPP Viktor, JUDr., PhDr. akad.

KSČ

174 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Předsedou výboru ústavně právního

22, 18. 4. 1968; 32.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního/

k návrhu na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 14, 37.

/výborů NS/

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci

28, 27. 10. 1968; 27.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 160.

k vládnímu návrhu zákona /t. 19/ o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/

5, 25. 3. 1965; 139.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 127.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 122.

k zprávě výboru ústavně právního a rozboru platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 143.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 32.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 199.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 87.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 116, 126, 130, 136.

k procedurálním otázkám

24, 26. 6. 1968; 225.

k vládním návrhům t. 226, 227, 228, 224, 225

29, 19. 12. 1968; 156.

k vládnímu návrhu zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 183, 187.

Různé:

námitka k procedurálním otázkám

18, 11. 1. 1968; 202.

pozměňovací návrh k projednání vládního návrhu zákona t. 40-P

19, 28. 2. 1968; 80.

poznámka k činnosti předsednictva NS

19, 28. 2. 1968; 85, 90.

stanovisko k procedurálním otázkám

23, 25. 4. 1968; 156.

odpověď na žádost posl. Procházky - nesprávný počet rezolucí z moravsko-slezských krajů

24, 27. 6. 1968; 335.ISP (příhlásit)