Rudolf Jaroš

Narozen: v roce 1869
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAROŠ Rudolf

IX. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. bran. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Zemřel 7. IV. 1935.

371, 9. IV. 1935; 6.

Návrh pozměňovací:

k t. 294. 33, 21. III. 1930; 14.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 277 (zákon o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními)

32, 20. III. 1930; 16.

zásob. výb. zpr. t. 1889 (zákon, jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními)

198, 23. VI. 1932; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1930; 51.

Interpelace:

o postupu četnického kapitána Votruby a jemu svěřeného mužstva proti účastníkům voličské schůze v Písku,

t. 2772/IV. 356, 3. XII. 1934; 4.

odpov. t. 2839/V. 364, 21. III. 1935; 6.ISP (příhlásit)