Marie Hejlová

Narozena: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HEJLOVÁ Marie

KSČ

129 /Východočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního, zemědělského a zdravotního/ k vládnímu návrhu zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 65/

9, 18. 12. 1965; 143.

Řeč v rozpravě:

k t. 176, 178

24, 26. 6. 1968; 182.ISP (příhlásit)