JUDr. Eduard Friš

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRIŠ Eduard, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., úst.-práv. a zahr.ISP (příhlásit)