Ceny F. L. Riegra

6. 4. 2017

První místopředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček dnes předal Cenu Františka Ladislava Riegra za vynikající studentské práce věnované problematice parlamentarismu. Ocenil energii, kterou účastníci soutěže vložili do studia tohoto tématu, i kvalitu prací. 

Ve druhém ročníku soutěže zvítězil Lukáš Hájek s diplomovou prací „Kumulace mandátů poslanci Parlamentu České republiky“ (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity), který uvedl: „Jsem rád, že můžu prezentovat, že kumulace mandátů není pouze negativní jev, ale má i řadu pozitivních vlastností.“ Druhé místo patří Martině Pospíšilové s diplomovou prací „Karel Adámek (1840-1918) jako sociální myslitel“ (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), třetí místo pak Jakubu Dopierallovi s diplomovou prací „Role senátního filibusteru ve fungování politického systému USA“ (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze).

 Slavnostního vyhlášení Ceny F. L. Riegra se zúčastnil také Riegrův prapravnuk Václav Macháček-Rieger, který byl podle svých slov loni mile překvapen zjištěním, že byla ustavena tato cena: „Při mých aktivitách a úsilí na připomenutí 200. výročí narození F. L. Riegra to krásně zapadlo. Rád jsem přijal pozvání. Doufám, že se parlament k připomínce výročí zapojí.“ 

Další účastníci soutěže dostali pamětní listy. Studenti se věnovali širokému spektru témat – kromě již zmíněných psali své práce o migraci, právních aktech svévolného zákonodárce, opozici a její zákonodárné iniciativě, obstrukcích nebo osudech „přeběhlíků“.

 Cena F. L. Riegra je udělována za nejlepší kvalifikační práce, které se z různých úhlů pohledu věnují parlamentarismu. Vychází se z doporučení odborné komise, ve které zasedají experti na právo, historii nebo politologii. Komise hodnotí mj. originalitu předložené práce, náročnost výzkumu i studia, šíři prostudovaných pramenů a literatury a přínos práce pro bádání o parlamentarismu. Finalisté soutěže své práce také obhajovali při ústním pohovoru před komisí. Kromě slavnostního vyhlášení výsledků na účastníky čekala i prohlídka prostor Poslanecké sněmovny.Ceny F. L. Riegra (6.04.2017) Ceny F. L. Riegra (6.04.2017) Ceny F. L. Riegra (6.04.2017) Ceny F. L. Riegra (6.04.2017) Ceny F. L. Riegra (6.04.2017) Ceny F. L. Riegra (6.04.2017) Ceny F. L. Riegra (6.04.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)