Seminář k Pařížské dohodě o klimatu 2015 a jejím dopadům na ČR

30. 3. 2016

Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou pořádá seminář k Pařížské dohodě o klimatu 2015.

Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Hamáčka a předsedy Akademie věd České republiky pana Jiřího Drahoše 

pořádá Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou seminář

 na téma 

 „Pařížská dohoda o klimatu 2015 a její dopady na Českou republiku“.

 se koná 30. března 2016 od 9.00 hodin  v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 205

 v rámci cyklu seminářů  

„Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“.

 

Program:

8.30 – 9.00                 Registrace

9.00 – 9.30                 Úvodní slovo 

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček

Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš

Senátorka Parlamentu ČR Jitka Seitlová

 

9.30 – 10.00                RNDr. Václav Cílek, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.) 

Současná doba jako příběh velkého zrychlení

 

10.00 – 10.30              RNDr. Radan Huth, DrSc. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) 

Změna klimatu dnes a zítra (a jakou roli v ní hraje člověk)

 

10.30 – 11.00             RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.) 

Cesty k nízkoemisní energetice?

 

11.00 – 11.30              prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) 

                                    Klimatické změny, zemědělství a produkce potravin           

 

11.30 – 12.00              Mgr. Alexander Ač, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) 

                                    Pařížská dohoda a co dál?               

 

12.00 – 12.15              RNDr. Václav Cílek, CSc.

                                    Stručné shrnutí. Na co se máme připravit?

 

12.15 – 13.00              Diskuse

 

13.00                           Závěr

 

 

Vstup pro zvané hosty s pozvánkou.

Program - seminar AV 30.3.2016.pdf (Dokument PDF, 386 KB)
Anotace_prednasek.pdf (Dokument PDF, 288 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)