V čele podvýboru pro sport je poslanec Jiří Holeček

12. 3. 2014

Příprava nového zákona o sportu, navýšení čerpání z fondu prevence zdravotních pojišťoven na boj s obezitou mládeže a standardy a metodika výuky tělesné výchovy na základních školách patří mezi deset priorit, jež si pro současné funkční období stanovil podvýbor pro mládež a sport, který pracuje při sněmovním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

„Pohybové aktivity dětí se snížily z tří hodin denně na 45 minut. Záležitost podpory zdravého životního stylu je přitom věcí celé společnosti,“ říká poslanec Jiří Holeček (Hnutí ANO 2011), který byl zvolen předsedou podvýboru.

Na příští schůzi chce Jiří Holeček pozvat ministra školství Marcela Chládka k debatě o organizování mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Za velmi důležité považuje také zpřístupnit sport dětem ze sociálně slabších rodin. Problém vidí podvýbor i v tom, že se v České republice od roku 1995 zpětinásobil počet obézních dětí. Podvýboru půjde také o transparentnější financování sportu.

V této souvislosti si vás zároveň dovolujeme upozornit, že v rámci výboru pro zdravotnictví byl ustaven podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku, jehož předsedou byl zvolen poslanec Ludvík Hovorka (KDU-ČSL), a podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci, který má za předsedu poslance Pavla Antonína (ČSSD).

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)