Studenti z Opavy ve výboru pro životní prostředí

20. 2. 2014

Na schůzi sněmovního výboru pro životní prostřední byli ve čtvrtek 20. února pozváni studenti Slezského gymnázia v Opavě, aby zde představili svůj projekt s názvem Emise. Autoři tohoto projektu z řad současných i minulých studentů, vedení patronkou projektu Mgr. Kamilou Tkáčovou,  velmi poutavým způsobem seznámili členy výboru se svými záměry a zároveň požádali Ministerstvo životního prostředí a členy výboru o spolupráci. Hlavním cílem projektu je zlepšit celkový stav ovzduší na Opavsku, protože nejen v období inverzní oblačnosti, kdy jsou běžně překračovány limity polétavých částic prachu (PM10), je v ulicích nedýchatelno. Svého cíle chtějí studenti dosáhnout vzděláváním občanů a upozorňováním na důsledky spalování toxických látek. Studenti informovali poslance o tom, že v lednu tohoto roku se v rámci projektu již uskutečnila  první z plánovaných hlídek emisních komisařů v ulicích Opavy. Akce spočívala v upozornění obyvatel špatně zatápějících domů na negativní důsledky jejich jednání pro životní prostředí, ale především zdraví všech občanů. Tyto studentské „hlídky“ by se v opavských ulicích měly objevovat každý měsíc. V rámci projektu chtějí studenti dále například navštívit i centrum pro výzkum toxických látek (RECETOX MU), kde se podrobně seznámí s aktuálními problémy životního prostředí spojenými  s kontaminací dioxiny, pesticidy, farmaky a emergentními chemickými látkami tak, aby více pochopili jejich možný dopad na ekosystém. Po bloku přednášek jsou připraveny  laboratorní úlohy z chemie životního prostředí a ekotoxikologie.Studenti z Opavy ve výboru pro životní prostředí (20.02.2014)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)