Výzva k předložení kandidátů na členy KR TA ČR a člena KR GA ČR

29. 11. 2012

Předsedkyně VVVKMT vyzývá oprávněné osoby k podání návrhů na volbu jednoho člena KR GA ČR a dvou členů KR TA ČR, do 28. února 2013.

Výzva KR GA ČR (DOC, 21 KB)

Výzva KR TA ČR (DOC, 33 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)