Do 9. května přijímá rozpočtový výbor návrhy na kandidáty na člena Výboru pro finanční trh

6. 4. 2012

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ČR vyhlašuje podle § 45a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, termín pro podávání návrhů na kandidáta k volbě člena Výboru pro finanční trh.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlašuje podle § 45a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve znění pozdějších předpisů, termín pro podávání návrhů na kandidáta k volběčlena Výboru pro finanční trh.

Návrhy budou přijímány v termínu od 9. dubna do 9. května 2012 do 16.00 hodin doručením na sekretariát rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1.

Právo podávat návrhy mají profesní organizace a instituce finančního trhu. Výsledek volby obdrží navrhovatelé bezprostředně po volbě.

Kontakt:
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana
tel.: 257 17 4201
fax: 257 53 4200 

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)