V Ugandě se uskutečnilo 126. Shromáždění Meziparlamentní unie

29. 3. 2012

Diskuse o současné politické, ekonomické a sociální situaci ve světě a debata o podpoře dobrého vládnutí jako prostředku k dosažení míru a bezpečnosti byly součástí 126. Shromáždění Meziparlamentní unie, které se konalo ve dnech 31. března až 5. dubna v hlavním městě Ugandy Kampale.

Diskuse o současné politické, ekonomické a sociální situaci ve světě a debata o podpoře dobrého vládnutí jako prostředku k dosažení míru a bezpečnosti byly součástí 126. Shromáždění Meziparlamentní unie (MPU), které se konalo od soboty 31. března do čtvrtka 5. dubna v hlavním městě Ugandy Kampale. Shromáždění je ústřední orgán MPU.

           Zasedání se zúčastnili členové české stálé parlamentní delegace do MPU. Delegaci vedl její předseda, poslanec Ivan Fuksa (ODS). Jejími členy dále byla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Vlasta Parkanová (TOP 09-S), poslanci Jaroslav Lobkowicz (TOP 09-S), Jan Vidím (ODS) a Vladimír Koníček (KSČM) a senátoři Jiří Pospíšil (ODS) a Miluše Horská (členka senátorského klubu KDU-ČSL).

           Účastníci 126. Shromáždění MPU se zabývali mimo jiné vztahem parlamentů a občanů, přístupem lidí ke zdravotní péči a rolí parlamentů v jejím zajišťování pro ženy a děti. Věnovali se i současným událostem na Blízkém východě a v severní Africe. Uskutečnilo se rovněž setkání Skupiny zprostředkovatelů MPU pro Kypr se zástupci řecko-kyperské a turecko-kyperské komunity a byl projednáván pokrok v mírových jednáních o tzv. "kyperském problému". Skupina zprostředkovatelů má 3 členy a jedním z nich je i poslanec Jaroslav Lobkowicz.

          V rámci 17. Zasedání parlamentářek MPU v panelové debatě "Ženy v politice" za ČR vystoupila se svým příspěvkem místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Vlasta Parkanová.

          Zároveň během tohoto Shromáždění bylo oficiálně předáno českého parlamentní předsednictví V4 v rámci MPU polské delegaci. Předání se uskutečnilo na úrovni vedoucích stálých delegací - za ČR posl. Ivan Fuksa, za Polsko posl. Bożenna Bukiewicz.

         Meziparlamentní unie je mezinárodní organizace, která byla založena v roce 1889. Sdružuje představitele národních parlamentů. Prostřednictvím meziparlamentního dialogu se snaží podporovat kontakty a výměnu názorů a zkušeností mezi členy parlamentů z celého světa, zkoumat otázky celosvětového významu se záměrem aktivně zapojit parlamenty do jejich řešení a napomáhat ochraně lidských práv.

           Podrobnosti o programu 126. Shromáždění MPU lze nalézt na internetové adrese http://www.ipu.org/conf-e/126agnd.htmV Ugandě se uskutečnilo 126. Shromáždění Meziparlamentní unie (29.03.2012) V Ugandě se uskutečnilo 126. Shromáždění Meziparlamentní unie (29.03.2012)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)