Zasedání Meziparlamentní rady NATO - Ukrajina v Bruselu

29. 1. 2024

V pondělí 29. 1. se poslanec  O. Lochman zúčastní jednání Meziparlamentní rady NATO - Ukrajina v Bruselu.

Člen Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO poslanec Ondřej Lochman bude zastupovat Poslaneckou sněmovnu na jednání Meziparlamentní rady NATO - Ukrajina. Předmětem jednání mezi parlamentáři členských zemí, zástupci NATO a Ukrajiny bude současná situace na Ukrajině. Dalším tématem bude sdílení zkušeností týkajících se pomoci a podpory Ukrajiny.

Parlamentní shromáždění NATO je poradní organizací Severoatlantické aliance, sdružující parlamentáře členských a partnerských zemí. Jeho cílem je posílit hlas občanů v rámci NATO a podpořit demokratické základy Aliance.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)