Podněty k propůjčení nebo udělení státních vyznamenání - do 31. března

19. 1. 2024

Do 31. března 2024 mohou občané a organizace předkládat Poslanecké sněmovně jmenovité podněty k propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

 

Podněty je možno zasílat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách podvýboru.

Vyplněný formulář prosíme zaslat na email kusakovak@psp.cz

Podvýbor pro státní vyznamenání, jehož předsedou je místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, má v současné době 13 členů. Jeho úkolem je posoudit a projednat všechny došlé návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Vybrané návrhy budou postoupeny prostřednictvím organizačního výboru Poslanecké sněmovně, která jejich finální podobu předloží prezidentu republiky.

Státní vyznamenání České republiky je vyznamenání udělené státem podle zákona
č. 157/1994 Sb. Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání České republiky jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky vědecké či umělecké práce, sportovní výkony, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy.

Státními vyznamenáními jsou řády a medaile. Řády jsou vyšší formou vyznamenání; propůjčují se občanům České republiky a udělují se těm, kteří nejsou občany České republiky. Medaile jsou nižší formou vyznamenání a pouze se udělují.

Je možné podávat návrhy na tato státní vyznamenání:

  • Řád Bílého lva jako nejvyšší vyznamenání osob, které se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o Českou republiku.
  • Řád Tomáše Garrigua Masaryka jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
  • Medaile Za hrdinství jako vyznamenání osob za hrdinství v boji a vyznamenání těch osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.
  • Medaile Za zásluhy jako vyznamenání osob, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)