Cena Františka Ladislava Riegra za nejlepší diplomové práce

3. 3. 2023

Poslanecká sněmovna vypisuje studentskou cenu za nejlepší diplomové práce, termín přihlášek 17. dubna 2023.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny ocení v roce 2023 autory nejlepších kvalifikačních prací cenou Františka Ladislava Riegra. Oceněny budou nejkvalitnější bakalářské a diplomové práce z oborů společenských věd, historie a práva, jež hloubkou svého zpracování představují příspěvek k výzkumu českého parlamentarismu.

V případě zájmu o účast v soutěži o cenu F. L. Riegra je práci nutné zaslat do 17. dubna 2023. Spolu s prací je nutné zaslat doporučení katedry a posudek vedoucího práce a oponenta. Vedle svázané práce je nutné zaslat i její elektronickou podobu na emailovou adresu pi@psp.cz

Cena Františka Ladislava Riegra (Dokument DOCX, 49 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)