Červená středa - solidarita s lidmi, pronásledovanými pro svou víru

23. 11. 2022

Sněmovna se červeným nasvícením průčelí svého hlavního paláce připojila k mezinárodní iniciativě Červená středa s heslem Společně za víru a svobodu, jejímž cílem je propagovat toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s těmi, kdo jsou pronásledováni pro víru. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Červená středa  je hlasem proti násilí a útlaku věřících nebo náboženských skupin.

V České republice tuto iniciativu pořádá Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Hlavní aktivitou bude opět mezinárodní konference pořádaná Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku, na kterou bude navazovat Židovsko-křesťanská modlitba ve Velké Aule Karolina a průvod s červenými svíčkami centrem Prahy. Celá akce bude zakončena benefičním koncertem v Betlémské kapli.Červená středa - solidarita s lidmi, pronásledovanými pro svou víru (23.11.2022)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)