Kulatý stůl „Extradiční dohoda s Hongkongem ve světle zákona o státní bezpečnosti“

5. 9. 2022

pod záštitou poslankyně zahraničního výboru Evy Decroix od 18.00 hod. v místnosti č. 106, Sněmovní 4

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)