Prezident republiky svolal zasedání nové Sněmovny od pondělí 8. listopadu

14. 10. 2021

Prezident republiky Miloš Zeman ve čtvrtek dne 14. října 2021 rozhodl, podle článku 34 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil den jeho zahájení na pondělí dne 8. listopadu 2021.

Zasedání Sněmovny je stálé, zpravidla trvá po celé čtyřleté funkční období. Označuje celkovou činnost Sněmovny mezi volbami, v jejímž rámci se konají jednotlivé schůze. Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková doba, po kterou může být zasedání přerušeno, nesmí překročit sto dvacet dnů v roce. V době přerušení zasedání může předseda Poslanecké sněmovny svolat komoru ke schůzi před stanoveným termínem. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to prezident republiky, vláda nebo nejméně pětina členů komory. Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího volebního období nebo jejím rozpuštěním. Zasedání Sněmovny svolává podle Ústavy ČR prezident republiky tak, aby začalo nejpozději 30. den po volbách.  Jeho začátek se bude podle očekávání shodovat i s termínem ustavující schůze Sněmovny, kterou se rozhodl na tentýž den – 8. listopadu - svolat dosluhující předseda Sněmovny Radek Vondráček, jemuž to ukládá paragraf 22 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.Prezident republiky svolal zasedání nové Sněmovny od pondělí 8. listopadu (14.10.2021)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)