Výzva k předložení návrhů kandidátů na volbu 1 člena RČT - do 2. srpna 2021

19. 7. 2021

Předseda PS vyzývá oprávněné instituce k předložení návrhů kandidátů na volbu 1 člena Rady České televize, do 2. sprna 2021.

K návrhům se přikládají doklady uvedené v příloze.

Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

tel. 25717 3562, E-mail: stranskam@psp.cz

 

Výzva (Dokument DOCX, 22 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)