Výzva na předložení návrhů na volbu 1 člena KR GR ČR - termín podání do 10. srpna 2021

9. 7. 2021

Návrhy mohou předkládat právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, obsahovat musí:
průvodní dopis navrhovatele (nejlépe s odůvodněním, proč je kandidát nominován), profesní životopis a kontaktní údaje na kandidáta. Návrhy mohou být doručeny jak datovou schránkou Kanceláře Poslanecké sněmovny - bykaigw, popř. poštou na adresu sekretariátu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (Sněmovní 4, 118 26 Praha 1).

Výzva (Dokument DOCX, 14 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)