Proslov předsedy PS na konferenci ke Dni Jeruzaléma

10. 5. 2021

Na úvod konference ke Dni Jeruzaléma, které se zúčastnili členové českého i slovenského parlamentu a další význační hosté, pronesl předseda PSP ČR Radek Vondráček zdravici, v níž přiblížil vzájemné česko-izraelské vztahy z pohledu parlamentů.

Excelence, vážené poslankyně a poslanci,

dámy a pánové, vážení hosté a přátelé česko–izraelských vztahů,

srdečně Vás všechny zdravím při příležitosti historicky první konference ke Dni Jeruzaléma. Jsem rád, že společná myšlenka podpory vztahů se Státem Izrael spojila dnes i naše tak blízké parlamenty. Toto partnerství rozvíjíme samostatně, společně jako čeští a slovenští sousedé, ve Visegrádské skupině a snažíme se o něj i v Evropě.

Těší mne, že tato akce svým dílem přispívá k tomu, že se sejdou přátelé – a Izrael u nás má mnoho přátel, stejně tak jako Česká republika v Izraeli.

Pomalu se chýlí ke konci volební období naší Poslanecké sněmovny. A bylo to období s historicky nejvyšším počtem členů skupiny přátel Izraele (58 poslanců z 200) a navíc s výraznou parlamentní většinou pro rozvoj vztahů. Jako předseda jsem osobně inicioval přijetí usnesení proti antisemitismu a bojkotu Izraele. Uskutečnili jsme několik plenárních diskuzí věnovaných našim vztahům a bylo pro mne ctí tuto výraznou pozici našeho parlamentu prezentovat nejen doma v České republice, ale i v zahraničí.

Velkým zážitkem pro mne byla státní návštěva Izraele na podzim roku 2018, kam jsem doprovázel prezidenta ČR. Jednal jsem v Knessetu a navštívili jsme pohraniční území s pásmem Gazy. Cesta měla výraznou symboliku: do Jeruzaléma, vyzdobeného vlajkami ČR a Izraele, přijíždí hlava našeho státu, v doprovodu předsedy Poslanecké sněmovny, několika ministrů vlády, předsedy skupiny přátel Izraele... Čím jiným než hlavním městem Státu Izrael byl pro nás v těchto třech dnech Jeruzalém? Vzpomínám na projev prezidenta v Knessetu, mimochodem první projev českého politika v Knessetu: hovořil o třech krocích k zázraku – k Jeruzalému jako místě, kde bude jednou vlát vlajka našeho státu natrvalo:

Při naší návštěvě jsme jako první krok otevřeli oficiální reprezentaci Český dům a po dlouhé vnitřní české diskuzi letos předseda vlády ČR v Jeruzalémě otevřel úřadovnu našeho velvyslanectví, tedy krok druhý.

Bilancuji-li naše čtyřleté období, platí beze zbytku výrok zakladatele Státu Izrael Davida Ben Guriona „In order to be a realist you must believe in miracles“.

Jeruzalém znamená Ir-šalem neboli Město míru.

Přál bych si tedy k izraelskému národnímu svátku, aby Jeruzalém byl v míru jednotný.

ŠalomProslov předsedy PS na konferenci ke Dni Jeruzaléma (10.05.2021) Proslov předsedy PS na konferenci ke Dni Jeruzaléma (10.05.2021) Proslov předsedy PS na konferenci ke Dni Jeruzaléma (10.05.2021) Proslov předsedy PS na konferenci ke Dni Jeruzaléma (10.05.2021)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)