Výzva na předložení návrhů na volbu 3 členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky - termín podání do 18. května 2021

20. 4. 2021

Návrhy mohou předkládat právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, obsahovat musí: průvodní dopis navrhovatele (nejlépe s odůvodněním, proč je kandidát nominován), profesní životopis a kontaktní údaje na kandidáta.

Návrhy mohou být doručeny jak datovou schránkou Kanceláře Poslanecké sněmovny - bykaigw, popř. poštou na adresu sekretariátu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (Sněmovní 4, 118 26 Praha 1).

Výzva (Dokument DOCX, 14 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)