Cenu F. L. Riegra získala diplomová práce o volebním systému

11. 3. 2021

Už popáté soutěžili v Poslanecké sněmovně autoři diplomových a bakalářských prací, které se věnují problematice parlamentarismu, o Cenu Františka Ladislava Riegra. Vítěze ocenil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Jako nejlepší byla vyhodnocena diplomová práce „Většinotvorné prvky ve volební formuli poměrného zastoupení na příkladu voleb v České republice“, kterou na Právnické fakultě Masarykovy univerzity obhájil Libor Vondráček. Téma vítězné práce se ukázalo jako aktuální v souvislosti s projednávanými novelami volebního zákona. (Shoda jména vítěze soutěže se jménem předsedy Sněmovny je zcela náhodná.)

Na druhém místě se umístil Jakub Dienstbier, který se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zabýval rolí ústavních orgánů při zajišťování bezpečnosti státu. Třetí místo patří Janu Hruškovi, který na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity zkoumal problematiku neznalosti instituce jako faktoru, který ovlivňuje nízkou volební účast při senátních volbách. Finále se zúčastnili také Kateřina Tůmová, která se zaměřila na otázku celebritizace české politické scény, a Michael Drašar, který se věnoval metodám přepočtu hlasů na mandáty a jejich vlivu na složení parlamentu.

Cenu F. L. Riegra uděluje předseda Poslanecké sněmovny za nejlepší kvalifikační práce, které se věnují parlamentarismu. Odborná komise, ve které zasedají experti na právo, historii nebo politologii, hodnotila přínos předložených diplomových a bakalářských prací pro tyto obory, originalitu textu, náročnost výzkumu nebo rozsah prostudovaných pramenů a literatury. Účastníci soutěže své práce před komisí obhajovali při ústním pohovoru, který ale s ohledem na aktuální epidemickou situaci tentokrát probíhal netradičně online.

Cena je pojmenována po významném českém politikovi 19. století Františku Ladislavu Riegrovi (1818-1903). Po svém tchánovi Františku Palackém převzal roli lídra Národní strany. Byl dlouholetým poslancem českého zemského sněmu i říšské rady, od r. 1897 pak doživotním členem panské sněmovny říšské rady. Patřil mezi hlavní tvůrce českého státoprávního programu a usiloval o česko-rakouské vyrovnání. Jeho osobnost už několik let připomíná v budově Sněmovny busta.

Cena F. L. Riegra přispívá k popularizaci výzkumu parlamentní tématiky na českých vysokých školách, proto budou autoři prací obhájených v roce 2020 brzy vyzváni k účasti v dalším ročníku soutěže.Cenu F. L. Riegra získala diplomová práce o volebním systému (11.03.2021) Cenu F. L. Riegra získala diplomová práce o volebním systému (11.03.2021) Cenu F. L. Riegra získala diplomová práce o volebním systému (11.03.2021) Cenu F. L. Riegra získala diplomová práce o volebním systému (11.03.2021)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)