Odborný seminář "Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?"

7. 9. 2020

Od 11.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pořádá poslanec Jiří Kobza ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové z. s. (IAV), Ochrana lidských práv a svobod.

Seminář 7.9.pdf (Dokument PDF, 448 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)