Opatření týkající se příjmu, distribuce a vypravování dokumentů, zásilek, faktur a tiskovin - během nouzového stavu do 17. 5. 2020

25. 3. 2020

Vedoucí KPS vydal příkaz č. 5/2020, kterým se upravují opatření týkající se příjmu, distribuce a vypravování dokumentů, zásilek, faktur a tiskovin; platné během nouzového stavu.

Příkaz upravuje některé podmínky pro příjem a zpracování dokumentů uvedené zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1361. Ostatní podmínky zde uvedené však platí beze změny (zejména podmínky pro příjem a zpracování dokumentů v digitální podobě).

Příkaz č. 5/2020 (Dokument PDF, 216 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)