Omezení vstupu do objektů Poslanecké sněmovny

27. 3. 2020

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území České republiky a na základě krizových opatření vlády týkajících se volného pohybu osob ze dne 15. března 2020 byla v objektech Poslanecké sněmovny až do odvolání přijata následující opatření pro ochranu zdraví:

-      vstup do objektů PS je umožněn bez omezení pouze poslancům, členům vlády a určeným zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, všechny ostatní osoby s právem vstupu se žádají, aby do prostor PS pokud možno nevstupovaly nebo jen na dobu nezbytně nutnou k vyřízení naléhavé pracovní záležitosti

-      je uzavřena návštěvnická galerie pro veřejnost a novinářská galerie v jednacím sále a tiskové středisko (případné dotazy na press@psp.cz nebo tel: 257 17 4201-3)

-      je uzavřeno informační centrum pro veřejnost (email: okv@psp.cz)

-      je uzavřeno oddělení styku s veřejností; podněty a dotazy budou nadále vyřizovány pouze vzdáleně (informační linka 25717 1717 )

-      je uzavřena Parlamentní knihovna a archiv PS pro externí uživatele a badatele

-      je vyhlášen zákaz návštěv, neprovádějí se prohlídky Poslanecké sněmovny a jsou zrušeny plánované semináře a vernisáže výstav

-     upravují se některá opatření týkající se příjmu, distribuce a vypravování dokumentů, zásilek, faktur a tiskovin.

-      funkční kontakty na Kancelář Poslanecké sněmovny najdete zdeOmezení vstupu do objektů Poslanecké sněmovny (27.03.2020)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)