Platná protiepidemická opatření v budovách PS

18. 1. 2022

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace připomínáme nová opatření pro ochranu zdraví v objektech Poslanecké sněmovny:

 • nadále platí v objektech Poslanecké sněmovny povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem, které brání šíření kapének
 • všechny osoby vstupující do sněmovních objektů a nejsou držiteli vstupních čipových identifikačních karet se při vstupu musí prokázat certifikátem o dokončeném očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. Výjimka platí pro děti do 12 let nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů a mohou tuto skutečnost prokázat, a pro další specifické skupiny osob tak, jak určuje příslušné mimořádné a ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • vstup do tiskového střediska, případně na novinářskou galerii je podmíněn předchozí akreditací a certifikátem o dokončeném očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. Redakce byly požádány, aby v souvislosti s epidemiologickou situací zvážily počet svých pracovníků, které vysílají do Poslanecké sněmovny, a maximálně využívaly přenosy jednání a tiskových konferencí na sněmovních streamech
 • zástupci veřejnosti - při dodržení výše uvedených opatření - mají možnost sledovat jednání Poslanecké sněmovny z galerie pro hosty v hlavním jednacím sále. Kapacita galerie bude omezena kvůli zachování bezpečných vzdáleností. O přítomnosti hostů a zástupců veřejnosti při jednáních výborů, podvýborů a komisí rozhodují jednotlivé sněmovní orgány jednotlivě
 • žádáme všechny o zodpovědnost a obezřetnost a o dodržování základních hygienických pravidel – dezinfekci a mytí rukou a dodržování bezpečných rozestupů od ostatních
 • zaměstnanci Kanceláře Poslanecké sněmovny jsou pravidelně testovaní podle příslušného vládního nařízení. Těm zaměstnancům, u kterých to dovoluje charakter jejich práce, bude umožněn home office
 • od 17. ledna budou pozastaveny skupinové prohlídky a exkurze

 • pořádání seminářů a konferencí sněmovními výbory a poslaneckými kluby je do 28.února pozastaveno
 • stravovací (gastronomická) zařízení v Poslanecké sněmovně jsou provozována v souladu s aktuálními opatřeními ministerstva zdravotnictví
 • vedení Poslanecké sněmovny žádá všechny poslankyně a poslance o zvážení nutné přítomnosti svých asistentů ve sněmovních prostorách a preferování jejich práce z domova. Kancelář Poslanecké sněmovny apeluje na všechny asistenty, aby se v případě nutné přítomnosti v objektech Poslanecké sněmovny byli schopni prokázat aktuálními doklady o bezinfekčnosti.
 • Kancelář Poslanecké sněmovny si vyhrazuje právo omezit počet přítomných osob ve veřejných prostorách, pokud nebude odpovídat aktuálně vyhlášeným opatřením vlády a ministerstva zdravotnictví.

 

Tato opatření platí do odvolání

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)