Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky

25. 11. 2019

Dekrety o udělení obecního symbolu - znaku nebo vlajky - předal v pondělí 25. listopadu starostkám a starostům čtyřiceti obcí, městysů a měst České republiky ve Sněmovně její předseda Radek Vondráček. Starosta obce Lipnice nad Sázavou Zdeněk Rafaj zároveň převzal dekret o povýšení této obce na město.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Žádosti o udělení obecních symbolů projednává podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je zřízen v rámci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento podvýbor ustavuje expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).

Evidence žádostí o udělení obecních symbolů je v databázi REKOS (Registr komunálních symbolů) na sněmovních internetových stránkách (http://rekos.psp.cz/), a zároveň jsou v ní shromážděny informace o obecních symbolech České republiky.

Seznam obcí, městysů a měst a městských částí, jejichž zástupcům byl udělen dekret o právu užívat obecní symboly, najdete v příloze.Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019) Dalších 40 obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25.11.2019)
Vlajky a znaky 1911.pdf (Dokument PDF, 320 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)