Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok

24. 10. 2019

Prezident Miloš Zeman ve Sněmovně uvedl, že podepíše návrh státního rozpočtu na příští rok, pokud Sněmovna tuto normu schválí. Celý schválený program 35. schůze je zde k nahlédnutí

Základní údaje o návrhu státního rozpočtu na rok 2020 najdete v grafické příloze níže, podrobnosti jsou ve sněmovním tisku č. 605

 

Celý text projevu prezidenta republiky Miloše Zemana v Poslanecké sněmovně při projednávání Státního rozpočtu na rok 2020:

Prezident České republiky Miloš Zeman Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, vážené kolegyně poslankyně a vážení kolegové poslanci, jako každý rok před vás předstupuji, abych vyjádřil svůj názor na návrh nejdůležitějšího zákona roku, to jest zákona o státním rozpočtu. Tento zákon jsme projednávali v mém expertním týmu s paní ministryní Schillerovou. A členy expertního týmu s ekonomickou erudicí jsou guvernér České národní banky, prezident Hospodářské komory a prezident Svazu průmyslu a dopravy. Při této příležitosti musím vysoce ocenit, jak ekonomickou erudici paní ministryně, tak i její diplomatické mistrovství, s nímž jednala s jednotlivými ministry. 16. září jsem se svými připomínkami vystoupil na vládě. Nu a nyní mě máte zde.

Předeslal bych, že pokud Poslanecká sněmovna návrh zákona schválí, tak ho podepíšu. Na druhé straně i přátelská kritika může být kritikou. A té se právě teď dočkáte. Svoje vystoupení jsem rozdělil na tři části: 1. vnější podmínky rozpočtu, 2. problémy neefektivních výdajů a 3. návrh na získání nových příjmů.

Takže začněme těmi vnějšími podmínkami. Ve světě zuří obchodní nebo celní válka. Válka mezi Amerikou a Čínou, mezi Amerikou a Evropskou unií. Ale kromě toho je tady ještě jeden faktor, který z důvodů politické korektnosti není příliš zmiňován, třebaže může vysvětlit mnohé ze zastavení ekonomického růstu Německa. Nu, Energiewende, tedy obrat k zvlášť drahým zdrojům elektrické energie vedl k tomu, že v Německu je nejdražší cena elektřiny v Evropě. Nu a plánované odstavování elektráren se už dnes promítlo do nulového růstu německé ekonomiky. Říkám to proto, protože bych si přál, aby naši zemi nezachvátilo obdobné klimatické šílenství a abychom si uvědomili, že náš energetický mix je sestaven tak, že pouze 3 % výroby jsou solární elektrárny, 47 % uhelné elektrárny a 35 % elektrárny jaderné. Tolik k vnějším podmínkám. Myslím si, že naši závislost na Německu můžeme částečně kompenzovat diverzifikací našeho exportu do dalších teritorií zejména pak tam, kde klimatičtí alarmisté nemají příliš na růžích ustláno. Tolik k první části mého vystoupení.

Část druhá. Neustále upozorňuji na to, že díky Topolánkově vládě s sebou vlečeme batoh dotací na obnovitelné zejména pak solární zdroje, jenom pan ministr průmyslu má ve své rozpočtové kapitole na tento účel soláru 27 miliard korun. Co by se za to udělalo? 27 miliard korun. Nu, co s tím? Je několik řešení. Solární daň, snížení výkupních cen, překompenzace. Pan ministr Havlíček bude teď jednat s Evropskou unií a mohlo by to přinést několik miliard úspor. Nicméně to na věci nic nemění. Kdybychom nebojovali proti těmto výdajům, pak by čistě teoreticky mohly trvat dvacet let. A myslím si, že naše ekonomika nepotřebuje, aby se tímto způsobem zatěžovala, zvláště když cena solárních panelů klesla na jednu desetinu, takže ony dotace v podstatě jdou do kapes solárním baronům, kteří mají radost z jednoho z tunelů v naší ekonomice.

Druhé (třetí) téma, o kterém bych rovněž rád mluvil, je téma úspor na státních úřednících. Chtěl bych ocenit paní ministryni Maláčovou. Je tady? (Otáčí se na paní ministryni.) Je tady. Dobrý den. Která zrušila bez náhrady fond dalšího vzdělávání, který měl 600 zaměstnanců. Takže těchto 600 zaměstnanců se může uplatnit v soukromém sektoru. Zlí jazykové sice říkají, paní ministryně, že jste je vzala zpátky, ale při naší minulé schůzce jsem si potvrdil, že tomu tak není. Kéž by i v dalších resortech se podařilo zrušit fondy dalšího vzdělávání. Kdo z vás o tom slyšel?

Typicky parkinsonovská instituce, která se živí sama ze sebe, nu a 600 lidí, to je opravdu hodně. A já doporučuji použít místo nemotorných a vysokých výdajů na informační systémy to, co už funguje v bankovním systému, tzv. robot, což je počítačový algoritmus, který může obsloužit klienta. A v bankovním systému už díky tomu došlo k úspoře pracovních sil.

Nu, mohl bych mluvit o dalších věcech, jako jsou sociální dávky. Sám zastávám názor, že ten, kdo odmítne nabízenou práci, by neměl žádné dávky dostávat. Uvidíme, jak se tento jev bude vyvíjet. Paní ministryně mě informovala, že po třech měsících vynětí z evidence se uvažuje o prodloužení této lhůty na osm měsíců. Alespoň něco.

Nu a zcela závěrem bych vám chtěl říci, protože kritika je hezká, ale musí být doprovázena pozitivním návrhem, že česká ekonomika má rezervy ve výši 318 miliard korun. Zdroje jsou. Ale tyto zdroje by byly dosažitelné pouze v případě, kdy by byly zrušeny všechny daňové výjimky. Obávám se, že za každou z nich je lobbistická skupina, která bude bojovat. Ale tvrdím, že podobně jako každý energetický zdroj by měl mít rovné podmínky a neměl by tedy být dotován, tak i pokud jde o daňové výjimky, no tak uvědomte si, že na ně doplácí lidé, kteří své daně řádně platí. Paní ministryně Schillerová už veřejně oznámila, že chce zrušit některé daňové výjimky v rozsahu několika desítek miliard korun, a já to vřele vítám.

Dámy a pánové, zcela závěrem bych chtěl konstatovat, že plně souhlasím se stanoviskem této Poslanecké sněmovny ve věci boje kurdského národa proti turecké okupaci jeho území. Děkuji vám za vaši pozornost. 

 

 

Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu schválené v úterý 22. října 2019

Poslanecká sněmovna:

1. důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu;

2. odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu;

3. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů, ať již na území České republiky, či na mezinárodních fórech;

4. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu;

5. žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítala finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael;

6. doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků.

 

Sněmovna potvrdila ve funkcích dva nově zvolené předsedy výborů. Jana Pastuchová (ANO) povede výbor pro sociální politiku, Ondřej Veselý (ČSSD) zahraniční výbor. Místo v čele sociálního výboru bylo volné od počátku července, kdy se jeho tehdejší předsedkyně Radka Maxová (ANO) stala novou poslankyní Evropského parlamentu. Veselý nahradil v čele zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka (ČSSD), jenž se stal v srpnu ministrem kultury.

V novele veterinárního zákona bylo ve středu schváleno zpřísnění pro chov psů směřující proti takzvaným množírnám.

 

Stanovisko Poslanecké sněmovny k současné situaci na turecko - syrské hranici:

Poslanecká sněmovna:

1. vyjadřuje solidaritu se syrským obyvatelstvem, jehož velká část žije ve velmi obtížných podmínkách, milióny lidí byly interně vysídleny, či byly nuceny uprchnout do zahraničí, turecká invaze tuto humanitární krizi pouze dále prohloubí a zvýší utrpení civilního obyvatelstva včetně žen a dětí;

2. odsuzuje invazi Turecka na území Sýrie jako porušení mezinárodního práva;

3. vítá rozhodnutí vlády České republiky o pozastavení vývozních licencí na vojenský materiál do Turecka v rámci koordinovaného postupu členských států Evropské unie;

4. vyzývá předsedu vlády Andreje Babiše, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady požadoval, aby Evropská rada uložila Evropské komisi vypracovat návrh ekonomicko-politických opatření, jejichž cílem by bylo donutit Turecko k zastavení vojenských operací;

5. odsuzuje brutální vraždu Hevrin Chalafové, generální tajemnice strany Budoucnost Sýrie, údajně spáchanou protureckými ozbrojenci, tento zločin stejně jako mnoho dalších musí být vyšetřen a pachatelé potrestáni;

6. kategoricky odmítá výhrůžky Turecka vůči státům Evropské unie, že uvolní cestu migrantům do Evropy.Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019) Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok (24.10.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)