Odborný seminář Média a role státu v jejich kontrole

21. 10. 2019

Odborný seminář „Média a role státu v jejich kontrole“ pořádá poslankyně Barbora Kořanová

v pondělí 21. 10. 2019 od 10.00 hod v Poslanecké sněmovně, v jednacím sále č. 205, Sněmovní 1

 Seminář se bude věnovat například tomu, zda jsou v současné době správně nastavené pravomoci a role rad veřejnoprávních médii a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání; jak by měl stát vstupovat do mediálního trhu u nás; kdo by vlastně v mediálních radách měl zasedat apod.

Moderátorem semináře bude člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pan Vadim Petrov.

Seminář bude rozdělen na dopolední část (9:30 – 12:00), kdy budou probíhat individuální příspěvky, a odpolední část (13:00 – 15:00), kdy bude probíhat panelová diskuze vystupujících.

Účast je nutné potvrdit prostřednictvím Registračního formulář nejpozději do pondělí 14. 10. 2019.

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a členka Volebního výboru PSP ČR Mgr. Barbora Kořanová zároveň uspořádá tiskovou konferenci po konání semináře: „Média a role státu v jejich kontrole“, kde představí závěry, které si ze semináře pro svou další práci odnáší, nastíní své případné záměry v oblasti mediálního práva v ČR a v oblasti kontroly veřejnoprávních médií.

Tisková konference začne v Atriu Poslanecké sněmovny v pondělí 21. 10. 2019 v 15:30.

 

Program mediálního semináře.pdf (Dokument PDF, 402 KB)
zaznam.mp3 (Dokument, 249 MB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)