Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky

15. 4. 2019

Dekrety o udělení obecního symbolu - znaku nebo vlajky - předal v pondělí 15. dubna starostkám a starostům padesáti obcí, městysů a městských částí České republiky předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Starostové obce Březová Pavel Schneider a obce Mladkov Roman Studený převzali dekret o stanovení obce městysem.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Žádosti o udělení obecních symbolů projednává podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je zřízen v rámci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento podvýbor ustavuje expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).

Evidence žádostí o udělení obecních symbolů je v databázi REKOS (Registr komunálních symbolů) na sněmovních internetových stránkách (http://rekos.psp.cz/), a zároveň jsou v ní shromážděny informace o obecních symbolech České republiky.

Seznam obcí, městysů a městských částí, jejichž zástupcům byl udělen dekret o právu užívat obecní symboly, najdete zde.Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019) Další obce získaly právo užívat své vlajky nebo znaky (15.04.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)