Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání PS OBSE ve Vídni

22. 2. 2019

Program: omezení lidských práv v době nouze; boj s korupcí, praním špinavých peněz a s financováním terorizmu; a také otázka účinných mechanismů OBSE pro řešení dlouhotrvajících konfliktů.

Ve dnech 21. – 22. února 2019 se ve Vídni uskutečnilo 18. Zimní zasedání Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE).  Za ČR se zasedání zúčastnili tito členové Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE: poslankyně Karla Maříková (vedoucí Stálé delegace), poslanci Josef Hájek, Pavel Plzák, Zdeněk Ondráček a senátoři Jan Horník, Jan Žaloudík a Ladislav Václavec.

Hlavními tématy letošního jednání byla omezení lidských práv v době nouze; boj s korupcí, praním špinavých peněz a s financováním terorizmu; a také otázka účinných mechanismů OBSE pro řešení dlouhotrvajících konfliktů.

Samotné zasedání zahájil projev předsedy PS OBSE Georga Tsereteliho a předsedy rakouské Národní rady Wolfganga Sobotky. Jako hlavní hosté se Zimního zasedání zúčastnili předseda OBSE Thomas Greminger a za současné slovenské předsednictví OBSE Miroslav Lajčák, ministr zahraničních věcí Slovenské republiky.

V rámci zasedání proběhla schůze Stálého výboru, jednání tří hlavních výborů a řada doprovodných akcí.  Na lidskoprávním výboru vystoupil za Českou republiku, která v letošním roce předsedá Výboru lidské dimenze OBSE, velvyslanec Ivo Šrámek, vedoucí Stálé mise ČR při OBSE ve Vídni.

 

Na závěrečném společném zasedání hlavních výborů zazněly zprávy zvláštních zpravodajů PS OBSE a předsedů Ad hoc výboru pro migraci a Ad hoc výboru pro boj s terorismem. Zprávy také prezentovali vedoucí nedávných volebních pozorovatelských misí v Bosně a Hercegovině, Gruzii, USA a Arménii. Na okraj zasedání se uskutečnilo setkání poslanců a senátorů ze zemí V4, které tentokrát organizovala předsednická země Slovensko. 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího Parlamentního shromáždění, byly vytvořeny na základě Pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijatá na Pařížském summitu v roce 1990. První zasedání Parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v r. 1992.

Zimní zasedání PS OBSE dává každoročně příležitost pro parlamentáře z celého regionu OBSE k diskusi s čelními představiteli této organizace o důležitých tématech vztahujících se k závazkům a hodnotám této organizace. Během jednání se připravují hlavní rezoluce, které budou projednány na Výročním zasedání PS OBSE, které se letos v červenci uskuteční v  Lucembursku.

 Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání PS OBSE ve Vídni (22.02.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání PS OBSE ve Vídni (22.02.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání PS OBSE ve Vídni (22.02.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání PS OBSE ve Vídni (22.02.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání PS OBSE ve Vídni (22.02.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání PS OBSE ve Vídni (22.02.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)