Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce

7. 2. 2019

Členové delegace Meziparlamentní skupiny přátel SRN - CZ - SK - HU německého Spolkového sněmu navštívili Prahu.

V popředí zájmu českých a německých poslanců by mělo být zintenzivnění spolupráce obou parlamentů, shodli se ve středu 6. února v Praze členové delegace Meziparlamentní skupiny přátel SRN - CZ - SK – HU německého Spolkového sněmu s českými kolegy z Meziparlamentní skupiny přátel ČR – SRN. V úvodu jednání delegaci pozdravil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prostor pro reálnou a užitečnou spolupráci spatřuje v oblasti vytváření evropské legislativy. Účastníci se shodli na dobrých sousedských vztazích a potřebě je dále rozvíjet.  Diskutovali rovněž o slibné přeshraniční spolupráci. Čeští i němečtí poslanci uváděli příklady fungující kooperace v oblasti přeshraniční dopravy, školských výměnných programů nebo společných cvičení hasičů a dalších příslušníků integrovaného záchranného sboru. Za německou stranu se návštěvy zúčastnili předsedkyně parlamentní skupiny Renata Alt, dále místopředseda skupiny Stephan Kühn a její členové Marcus Bühl a Thomas Erndl. Delegaci poslanců Spolkového sněmu doprovázel také německý velvyslanec v Praze Christoph Israng.

Po setkání se sněmovní skupinou přátel se němečtí hosté přesunuli do prostor sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Zde hovořili o důsledcích brexitu a potřebě zlepšit evropskou obrannou a bezpečnostní politiku. Předsedkyně německé skupiny přátel Renata Alt v těchto důležitých otázkách zdůraznila nejen nutnost jednotného postupu, nýbrž také respekt k principu subsidiarity. Ten zaručuje, že do případné debaty o vzniku evropských ozbrojených sil budou samozřejmě zapojeny národní parlamenty. Jednání se členy Spolkového sněmu se zúčastnili místopředseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a předseda Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika – Spolková republika Německo Mikuláš Peksa, předsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Věra Adámková, místopředsedové výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Přemysl Mališ a Ondřej Veselý, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Jaroslav Bžoch a dále poslanci a poslankyně Olga Richterová, Jan Bartošek, Jiří Dolejš, František Kopřiva, Marek Novák, Petr Třešňák a Jan Zahradník.

Program delegace německého Spolkového sněmu pokračoval ve čtvrtek 7. února 2019 na zahraničním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Obě strany se vyjádřily k úloze Evropské unie jako aktéra zahraniční politiky. Na jednání zahraničního výboru, stejně jako předtím na výboru pro evropské záležitosti, silně zaznívalo téma Cášská smlouva o francouzsko-německé spolupráci, již uzavřeli vrcholní představitelé obou zemí letos v lednu. Účastníci dále probírali postavení zemí V4 v Evropské unii, otázku pomoci Africe, nedostatek odborných pracovních sil nebo riziko kybernetických útoků. Během následujícího setkání němečtí poslanci hovořili se členy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny o prospěšnosti duálního systému školství a o dobře fungujícím výměnném studentském systému. Na půdě obou výborů hovořili se členy delegace Spolkového sněmu předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Václav Klaus, místopředseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a předseda Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika – Spolková republika Německo Mikuláš Peksa, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Jaroslav Bžoch, místopředsedkyně zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Zuzana Majerová Zahradníková, místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Milan Hnilička a poslankyně a poslanci Karla Šlechtová, Jan Richter a Jiří Strýček.Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019) Pro posílení česko-německé parlamentní spolupráce (7.02.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)