Den památky obětí holokaustu

25. 1. 2019

Sněmovna si připomněla nedělní výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau a přijala usnesení k definici antisemitismu

Sněmovna přijala usnesení vycházející z pracovní definice antisemitismu, kterou vypracovala Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu, sdružující evropské země včetně České republiky, státy Severní Ameriky, Argentinu a Izrael. Návrh byl jednomyslně přijat na plenárním zasedání této mezivládní organizace v květnu 2016.

"My, poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v souvislosti s připomenutím Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, přijímáme tuto právně nezávaznou pracovní definici antisemitismu. Antisemitismus je určitý způsob vnímání Židů, který lze popsat jako nenávist vůči Židům. Slovní a fyzické projevy antisemitismu směřují proti židovským i nežidovským osobám anebo jejich majetku, proti institucím a bohoslužebným místům židovských obcí."

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se tak připojila k dalším parlamentům, které v letech 2016 až 2018 přijaly usnesení, v nichž se s deklarací ztotožňují a doporučují orgánům státní správy, aby se definicí při své práci řídily. Byl to britský parlament, izraelský Knesset, parlamenty Rakouska, Rumunska, Německa, Bulharska, Moldávie, Slovenska, Litvy, Makedonie a Nizozemska.Den památky obětí holokaustu (25.01.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)