20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny

15. 11. 2018

22. schůze Poslanecké sněmovny byla věnovaná vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 167/

Ve středu odpoledne byla na programu i slavnostní 21. schůze, věnovaná 100. výročí první schůze československého parlamentu v roce 1918. Kompletní pořad 20. schůze, která byla ve středu 14. listopadu večer ukončena, najdete zde.

Ve čtvrtek 1. listopadu byl schválen návrh na vyslovení souhlasu s přístupem ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Sněmovna poté projednávala další mezinárodní smlouvy a odpoledne ústní interpelace na předsedu a další členy vlády.

Ve středu Sněmovna schválila novelu zákoníku práce (sn. tisk č. 109) a projednala návrh zákona o podpoře sportu (sněmovní tisk 241). Na programu jednacího dne v úterý 30. října byly především návrhy zákonů ve 2. čtení.

Sněmovna v předvečer Státního svátku, v pátek 26. října, schválila deklaraci ke 100. výročí založení Československé republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky 

 • Hlásí se k odkazu 28. října 1918 a oceňuje úspěšné úsilí představitelů naší země vedoucí k založení samostatné Československé republiky. 
 • Považuje demokratický charakter státu, na jehož základě byla první republika postavena, za základní pilíř moderní České republiky. 
 • Navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa.

 

Sněmovna ve středu 24. října schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Jeho projednávání bylo zahájeno vystoupením prezidenta republiky Miloše Zemana. Přepis projevu prezdenta republiky najdete zde:

Schválené základní údaje zákona o státním rozpočtu na rok 2019:  příjmy - 1465,3 mld. Kč, výdaje - 1505,3 mld. Kč, deficit je plánován ve výši 40 mld. Kč, což prezentuje 0,7 % HDP. Detaily jsou ve sněmovním tisku 287

Přepis celé debaty o státním rozpočtu v 1. čtení najdete na sněmovních internetových stránkách zde

Schválený pořad 20. schůze najdete zde.

Sněmovna v úterý 23. října minutou ticha uctila památku rotného Tomáše Procházky, který padl v pondělí v Afghánistánu. 

Potom už byla na řadě legislativa. Policistům se pravděpodobně vrátí právo řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti je zaznamenávat. Sněmovna v úterý 23. října zrychleně už v prvním čtení schválila návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jana Richtera, Jana Birke a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 274/, který domluvu ze zákona opět umožní. Předkladatelé si od změny slibují zejména snížení administrativy. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu. "Domluva bude využívána zejména v případech, kdy míra společenské škodlivosti daného činu je natolik nízká, že uložení pokuty by bylo s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele nepřiměřené," uvádí k novele důvodová zpráva.20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018) 20., 21. i 22. schůze Sněmovny byly ukončeny (15.11.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)