Autoři prací o parlamentarismu soutěžili o Cenu F. L. Riegra

24. 5. 2018

Autoři diplomových prací, které se věnují problematice parlamentarismu, dnes ve Sněmovně soutěžili o Cenu Františka Ladislava Riegra. Vítěze ocenil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který vyzdvihl význam F. L. Riegra pro české politické dějiny.

Ve třetím ročníku soutěže o Cenu Františka Ladislava Riegra byla jako nejlepší vyhodnocena práce „Ústavněprávní aspekty korespondenčního hlasování při výkonu volebního práva“, kterou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy napsal Michal Řehořek. „Po tolika letech by si voliči, kteří se zdržují v zahraničí, zasloužili zlepšení přístupu ke svému volebnímu právu,“ soudí vítěz soutěže.

Druhé místo patří Lucii Baumrukové, která se věnovala zajišťování bezpečnosti a mimořádným stavům v ústavním pořádku ČR (Právnická fakulta Univerzity Karlovy). Na třetím místě se umístil Pavel Polakovič, který psal o vývoji českého a československého konstitucionalismu po roce 1989 (Právnická fakulta Masarykovy univerzity).

Cenu F. L. Riegra uděluje předseda Poslanecké sněmovny za nejlepší kvalifikační práce, které se věnují parlamentarismu. Odborná komise, ve které zasedají experti na právo, historii nebo politologii, hodnotila přínos předložených diplomových prací pro současný stav bádání o parlamentarismu, originalitu textu, náročnost výzkumu nebo rozsah prostudovaných pramenů a literatury. Účastníci soutěže své práce před komisí obhajovali při ústním pohovoru.Autoři prací o parlamentarismu soutěžili o Cenu F. L. Riegra (24.05.2018) Autoři prací o parlamentarismu soutěžili o Cenu F. L. Riegra (24.05.2018) Autoři prací o parlamentarismu soutěžili o Cenu F. L. Riegra (24.05.2018) Autoři prací o parlamentarismu soutěžili o Cenu F. L. Riegra (24.05.2018) Autoři prací o parlamentarismu soutěžili o Cenu F. L. Riegra (24.05.2018) Autoři prací o parlamentarismu soutěžili o Cenu F. L. Riegra (24.05.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)