Pracovní skupiny předsedy Sněmovny Radka Vondráčka

1. 2. 2018

            V Poslanecké sněmovně se dnes poprvé ke svému jednání sešly dvě pracovní skupiny, které založil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. – pracovní skupina pro jednací řád Poslanecké sněmovny a pracovní skupina pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření. Tyto pracovní skupiny, v nichž jsou zástupci poslaneckých klubů, neziskových organizací a odborné veřejnosti, by měly jako pravidelně fungující diskusní fóra pod vedením předsedy Sněmovny přispět v tomto volebním období k nalezení konsenzu napříč všemi politickými stranami a hnutími při schvalování některých návrhů zákonů. Změna zákona o jednacím řádu by měla především zefektivnit jednání Sněmovny a přijímání zákonů při současném zachování možnosti vyjádření názorů jednotlivými poslanci ve všech fázích legislativního procesu a respektování práv opozice a zatraktivnit interpelace na členy vlády. Debata členů skupiny pro protikorupční opatření už dnes mohla začít v souvislosti s předloženými konkrétními návrhy novel zákonů o střetu zájmů (sněmovní tisky č. 33 a 34) a návrhem na novelu zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o registru smluv (sněmovní tisk č. 50).
            Účastníci dnešního úvodního jednání iniciativu předsedy Sněmovny Radka Vondráčka velice přivítali a netajili se přesvědčením, že tato nová forma parlamentní spolupráce politických stran a hnutí a odborníků může přinést konkrétní výsledky.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)