Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno !


(Jednání pokračovalo v 10.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Dobrý den ještě jednou. Je 10.15, budeme pokračovat písemnými interpelacemi, a to na předsedu vlády Petra Fialu.

První interpelací je interpelace pana poslance Karla Havlíčka ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 479. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno opakovaně, naposledy dne 18. dubna 2024 do přítomnosti předsedy vlády, a zároveň byla přerušena i dnes dopoledne právě do doby 10.15 do přítomnosti předsedy vlády Petra Fialy. Pokračujeme tedy v přerušené rozpravě, do které se hlásí pan místopředseda Havlíček? Ano. Tak prosím.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, už jsme o tom diskutovali poměrně dlouho, tak bych tu diskusi nějakým důstojným způsobem chtěl uzavřít. Předesílám, že nebudu vyžadovat žádné usnesení, ale zrekapituluji ten stav, abychom měli šanci si to případně ještě nějakým způsobem pohlídat.

Jedná se o BVP a jedná se o zakázku ve výši 60 miliard korun, přičemž je v dohodě s dodavatelem uvedeno to, že české firmy, a o to mi šlo, by se měly participovat jenom - pro rekapitulaci - ve výši 40 %, čili 24 miliard korun. Naše diskuse byla o tom, že po jeden a půl roce se nám zdálo, že těch firem je tam aktivních poměrně málo. Do diskuse vstoupila logicky i paní ministryně Černochová, pozvala mě na ministerstvo s tím, že se svým týmem mi tam představila vše, co se této zakázky týká. Já jsem si z toho udělal následující závěr. Jenom bych podotkl, že v tuto chvíli je firem takzvaně ve hře přibližně deset v celkové výši 9 miliard korun. Podotýkám, že bychom měli zvládnout 24 miliard korun.

Současně jsme se domluvili, že se sejdu s hlavním dodavatelem, čili se švédskou společností. Setkal jsem se s nimi, víceméně mi potvrdili přibližně tato čísla a domluvili jsme následující. A já současně i řeknu, kde já vidím tato rizika. Neříkám to teď útočně, říkám to pro to, že si to opravdu musíme velmi důsledně hlídat, protože byla by velká škoda, aby české firmy na tom neparticipovaly tak, jak se předpokládalo. A respektuji i to, že to byla zakázka, která začala vznikat ještě za našeho působení.

Takže jenom opakuji, těch dalších přibližně 15 miliard by se mělo uzavřít do konce roku 2024, aby se to všechno stihlo, což tedy podotýkám, je z mého pohledu už docela šibeniční termín, jestliže jsme za rok a půl zvládli 9 miliard, nebo tedy Ministerstvo obrany, a v tuto chvíli nám zbývá několik měsíců do konce roku, protože budou prázdniny, kde to bude komplikovanější, tak je tam vykřičník u těch 15 miliard, aby se to skutečně všechno zvládlo.

Další důležitá věc je ta, a já jsem to zdůraznil na jednání s paní ministryní, ono ve své podstatě nejde o to, abychom si udělali čárku, že tedy jsme nakonec získali 24 miliard. Pro mě je důležitější to, o jaké produkty se jedná. Co tím vlastně chci říct? Možná nebude největší problém, pokud to nebude 24 miliard, ale třeba 23 miliard, než kdyby to bylo 28 miliard a jednalo se víceméně o překupy. Pochopitelně všichni si uvědomíme, že asi není nic složitého, aby někdo, komu v uvozovkách teče do bot a potřebuje naplnit tu kvótu, která tam je, na těch 40 %, tak se tady domluvil s nějakou firmou a přeprodal jí nějaké produkty z cizí země, ta firma si na tom přirazí 2 nebo 3 % a na první pohled můžeme mít naplněný závazek dodavatele a udělat si čárku, že jsme všechno splnili. Ale to pochopitelně není to, o co nám jde. Nám jde o to, aby to byly firmy, které u nás vyrábí, vyvíjí, aby tam byla přidaná hodnota, aby se to vázalo na zaměstnance. Věřím, že si rozumíme. Jedná se o produkt český, nikoliv produkt překoupený, jakkoliv by byl překoupený českým subjektem. Toto já považuji za velmi důležité a toto musíme opravdu pohlídat.

I z tohoto důvodu jsem se domluvil s paní ministryní, že mě bude postupně seznamovat se všemi dalšími firmami i samozřejmě s těmi, které už dneska jsou ve hře. A já skutečně udělám osobně to, že všechny navštívím, pobavím se s nimi o tom, budu chtít tedy vědět, co tam dodávají, a budu chtít, aby nás přesvědčily o tom, že tam jdou skutečně produkty s přidanou hodnotou a že to není jenom barvení trávy na zeleno, byť by to třeba pro nějakou firmu mohlo být zajímavé, de facto bez práce si přirazit 2 nebo 3 %. Ale to je, opakuji, to, o co nám v tuto chvíli nejde.

Žádné usnesení nevyžaduji. Pane premiére, vás prosím o jednu věc, abyste to i vy za své pozice kontroloval, abychom šli v souladu, to znamená, abychom se soustředili na to, že to opravdu jsou firmy, které na tom participují produktem, který je u nás ideálně vyvinut, ale v každém případě vyroben, a produkt, který skýtá přidanou hodnotu. A doporučuji, že se o tomhletom budeme průběžně informovat. Můžeme to udělat třeba na podzimních interpelacích a já představím svůj pohled na základě toho, jak jsem všechny firmy navštívil a jak já to vnímám. V každém případě děkuji za diskusi.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Zeptám se, zda má zájem pan premiér? Ano.

Jenom pro informaci, s náhradní kartou 34 bude hlasovat pan ministr Stanjura.

Pane premiére, prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Děkuji. Souhlasím s tím, že jsme se tady tomu věnovali dostatečně. Je dobře, že jsme dospěli k tomuto závěru, kdy se ukázalo, že účast českých firem je tady skutečně ošetřena. Mohu ujistit pana místopředsedu Havlíčka, že dbám a sleduji velmi bedlivě to, aby u každé z těch zakázek skutečně české firmy byly zastoupeny. Nemám žádný problém. Naopak to vítám, že i pan místopředseda Havlíček z pozice opozičního představitele bude pravidelně sledovat to, jak je tento závazek plněn. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP