(12.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Tedy jestli dobře počítám, tak to tak není, ale teď to ujasníme: 13.05.

 

Poslanec Josef Flek: Dáme na 13.05. (Slabý potlesk zleva.) Ano, děkuji. Děkuji vám za opravu i za potlesk z opozičních lavic.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Ano, 13.05, to bude jednodušší. Ano, matematické schopnosti to určitě nebyly, co způsobilo ten potlesk. Ale chápeme. Dobré.

 

Poslanec Josef Flek: Děkuji. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Další protinávrh má pan poslanec Hayato Okamura.

 

Poslanec Hayato Okamura: Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, paní předsedkyně, abychom mohli nadále důstojným způsobem věcně projednávat toto důležité téma, tak navrhuji přerušení projednávání do 12.35 hodin.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: 12.35, ano. A ještě se hlásí pan poslanec Kuchař. Doufám, že jsem nespletla příjmení.

 

Poslanec Jan Kuchař: Ne, ne, ne. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já ten oběd v klidu nevzdám. Takže já bych poprosil procedurálně jako protinávrh pauzu... Nebo pauzu, omlouvám se, ať opět nejsem nařknut, že tady já, ač ne předseda klubu, vyvolávám pauzu na oběd, ale přerušení této schůze do 13 hodin. Já myslím, že za 40 minut se dokážeme všichni v klidu najíst bez běhání ze schodů a do schodů.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Já to ale ještě upřesním, pane poslanče: přerušení projednávání tohoto bodu... (Poslanec Kuchař: Protinávrh.) Ano, to vím, ale vy jste řekl schůze, to je rozdíl. (Poslanec Kuchař: Do 13 hodin) Do 13 hodin. (Poslanec Kuchař: Ano.) Do 13.00. Nikoho dalšího... a ještě pan poslanec Philipp.

 

Poslanec Tom Philipp: Už mě štvete. Mám tam studenty a už jsem to podruhé musel přerušit s nimi. Tak já dávám návrh na přerušení bodu do 13.15.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: 13.15, ano, to tam ještě nezaznělo. Tak nikoho dalšího nevidím s protinávrhem. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a budeme hlasovat o předložených nejdříve protinávrzích.

 

Pan poslanec Philipp navrhuje je přerušení projednávání tohoto bodu do dnešních 13.15.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 66 je přihlášeno 141 přítomných, pro 3, proti 119. Návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Kuchař navrhuje přerušení projednávání tohoto bodu do dnešních 13 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 67 je přihlášeno 141 přítomných, pro 9, proti 110. Návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Okamura Hayato navrhuje přerušení projednávání tohoto bodu do 12.35.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 68 je přihlášeno 142 přítomných, pro 4, proti 112. Návrh byl taktéž zamítnut.

 

Pan poslanec Flek navrhl přerušení projednávání tohoto bodu do dnešních 13.05.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

hlasování číslo 69 je přihlášeno 142 přítomných, pro 5, proti 117. I tento návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Dufek navrhuje přerušení projednávání tohoto bodu do 12.38.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 70 je přihlášeno 143 přítomných, pro 6, proti 108. I tento návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Kobza navrhl přerušení projednávání tohoto bodu do 22. 10. 2024.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 71 je přihlášeno 143 přítomných, pro 60, proti 68. I tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v rozpravě, protože jsme se vypořádali se všemi návrhy i protinávrhy k hlasování.

Pan poslanec Lochman s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. A poprosím, kolegyně a kolegové, o ztišení.

 

Poslanec Ondřej Lochman: Děkuji vám, vážená paní předsedající. Mně se zdá, že je ten průběh lehce nedůstojný. Já bych navrhoval, protože se tady opakují ty jednotlivé argumenty a ty jednotlivé připomínky, tak já si myslím, že by bylo ještě vhodné prověřit, kolik z nás by tady vlastně chtělo projednat tuto věc ve výboru, v tom garančním, a tak podávám návrh na to, abychom - a prověříme si to, kolik lidí z nás vlastně chce to ještě projednat ve výborech - abychom tedy to prošli ještě jednou, a proto podávám návrh na vrácení do garančního výboru, a to podle § 93 jednacího řádu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Je to § 93 odst. 2 vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. (Poslanec Lochman: Odstavec dva.) Je to ono? Ano, tak eviduji váš návrh, pane poslanče.

Nyní je přihlášen pan poslanec Benda s faktickou poznámkou? S přednostním právem. Tak prosím. Kolegyně a kolegové, prosím ještě jednou o ztišení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, pokládám projednávání dnešního a včerejšího dne za velmi nedůstojné. Pokládám ho za jednání, které se blíží obstrukčnímu jednání ze strany opozice, řekneme-li to takhle. Mnoho hodin tady bylo stráveno úplně zbytečnými řečmi. Opakovaně padly jenom návrhy, u kterých je jasné, že nemají v Poslanecké sněmovně šanci na získání většiny a mají jenom zdržovat a nutit poslance, aby chodili do sálu.

Proto navrhuji, abychom přijali usnesení - tak jako opakovaně v minulosti, učím se od nejlepších, to znamená od pana kolegy Faltýnka - že Poslanecká sněmovna stanoví, že hlasování o podaném návrhu na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, případně k dalším návrhům u sněmovního tisku 596, návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny, Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony, proběhne dnes v 18 hodin. Potom by následovala podrobná rozprava.

Myslím, že je asi všem jasné, že v okamžiku, kdy něco takového odhlasujeme, tak není možné již hlasovat o dalších návrzích na přerušení do desátého, patnáctého, dvacátého, čtyřicátého. Všechny tyto návrhy se stanou nehlasovatelnými. Myslím si, že je skutečně nutné a že je v souladu s judikaturou Ústavního soudu přistoupit k tomuto omezení rozpravy, protože ta rozprava nemá charakter věcné rozpravy. Upřímně řečeno, zažil jsem oba dva výbory, které projednávaly návrh zákona. Zahraniční výbor se mu věnoval asi 25 minut, ústavně-právní výbor na dvou nebo více schůzích, ale v závěru asi 45 minut. A teď tady zažíváme takovéhle divadýlko, které mi nepřipadá důstojné této Sněmovny. Proto podávám tento procedurální návrh.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Dobře. Procedurální návrhy se hlasují podle jednacího řádu bezprostředně. Nyní tedy budeme hlasovat. Přivolala jsem kolegyně a kolegy z předsálí. Zopakuji... (O slovo se hlásí poslanec Vondráček.) Protinávrh k návrhu? Jenom pokud jde o protinávrh nebo námitku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP